Det kritiske øyet

Kilder på nett

Som nevnt tidligere er vi ute etter informasjon raskt når vi trenger det. Ofte gjør vi et søk på nett for å få denne informasjonen. Ofte kan vi være svært ukritiske til hva slags informasjon vi egentlig har funnet. Vi tar det vi leser for god fisk fordi det var det som dukket først opp på Google, og hvis informasjonen stemmer med det vi tenkte, så tar vi informasjonen til oss og jobber videre med den. Med andre ord bør man være kildekritisk hvis man skal ha diverse lenker og informasjon på en webside. Skal siden fremstå som troverdig, er dette svært avgjørende. Så en ting er at lenkene må være relevante for websiden, den andre tingen er at lenkene må gi riktig informasjon.

Kildekritisk

Enkelt sagt handler kildekritikk om å identifisere hvem kilden er og hvor troverdig er det som informeres av kilden. Kilden kan også påvirke selve kildematerialet gjennom sitt subjektive syn på saken, så dette må også tas med i betraktningen. Her er noen punkter som kan være til hjelp:

  • Objektivitet- hvor nøytral er kilden til den informasjonen du ønsker å dele?
  • Troverdighet- i hvor stor grad kan du stole på kilden til informasjonen?
  • Nøyaktighet- hvor seriøst er innholdet? Ser du spor av slurv eller juks?
  • Egnethet- har informasjonen svarene du faktisk trenger? Belyser teksten eller bildene saken? Passer informasjonen til websiden?

Så ha et kritisk øye, ikke stol på alt som står skrevet. Dobbeltsjekk informasjonen før det publiserer på websiden. Slik fremstår en webside mer troverdig, og websiden kan bli andre brukeres kilde til korrekt informasjon.

La oss kikke litt nærmere på ett par sider på nett. Vi har f.eks. CNN. Dette er en stor nyhetskilde både på nett og TV. CNN er stort sett kjent for de fleste, og automatisk vil man tenke at alt som står her er legitimt. I stor grad er det nok også det. Likevel kan man se på innholdet her med et kritisk øye. Ja, man får oppgitt brukervilkår og personvernsopplysninger ved bruk av siden, og ja siden omhandler det den lover, så langt kan man være enig om at websiden gir oss det den gir inntrykk av. Til gjengjeld er det veldig mye på denne siden. Det er forholdsvis mye tekst, store bilder, reklame, mange nedtrekksmenyer å velge i, og et stort nyhetsarkiv. Det kan være vanskelig å finne det man søker hvis det ikke gjelder akkurat dagens nyheter. På en slik overveldende side kan det være vanskelig å forholde seg kritisk. En må virkelig dypdykke i det som står, sjekke kilden og se om kilden har fått innpass andre steder, kanskje sjekke historien, og om den er omtalt i andre medier.

Sammenlikner man CNN med f.eks. TV2 så er det naturlig nok lettere å finne frem her. CNN har et større område å dekke nyheter over enn det nødvendigvis TV2 har. Her dukker også brukervilkår og personvern opp, som forsikrer deg om at personopplysninger bare brukes til det som er høyst nødvendig. Her er det også reklame, men her er det i større grad lagt vekt på bildebruk for å pirre leseren. Selv om det kan virke lettere å finne frem på TV2 sin webside, og den er norsk, så må man fortsatt være kritisk til det som står. Hvem er kilden her? Er kilden objektiv? Høres det for godt ut til å være sant? Ha det kritiske øyet oppe!