Ansvarlig behandling av data og personopplysninger

Data er en av de viktigste ressursene i den digitale økonomien. Med dagens datagrunnlag kan man utvikle enda bedre tjenester på grunn av den økte tilgangen på informasjon. Et så omfattende datagrunnlag krever at man behandler sensitive opplysninger på en ansvarlig måte. Med den graden av digitalisering og databruk vi har i dagens samfunn, så er datainnbrudd en av de aller største truslene for digitale bedrifter.

For å sikre at digitale bedrifter opptrer ansvarlig ble det i 2018 innført et felles lovverk i EU med formål om å sikre ansvarlig og transparent bruk av data. EUs personvernforordning (GDPR) pålegger bedrifter som skal motta og oppbevare personopplysninger og annen sensitiv data å gjøre dette på en trygg og åpen måte.

Viktigheten av forståelige brukervilkår

En bedrifts personvern og datapolitikk uttrykkes i deres brukervilkår, og er i de fleste tilfeller tilgjengelig på bedriftenes hjemmeside. Når man skriver brukervilkår for en tjeneste er det viktig at man får med alle gjeldende vilkår og klausuler, men da kan tekstene fort bli lange. Det er derfor også viktig at man skriver Brukervilkår som er lettleselige og forståelige. Dette sikrer at fremtidige brukere av tjenesten forstår vilkårene.

Trygg databehandling er spesielt viktig i online gambling. Nettbaserte kasinoer har som oftest tilgang til svært sensitive opplysninger som omhandler personlig økonomi og andre forhold. Unibet er en av de største nettbaserte kasinoene i det skandinaviske markedet, og de har lang erfaring med trygg databehandling. Deres data og personvernspolitikk kommer tydelig frem i deres brukervilkår når man registrerer seg i kasinoet.

GDPR-lovverket gir bedriftene større ansvar for trygg og ansvarlig datapolitikk, men det gir også forbrukere ansvar for å undersøke vilkårene når de benytter seg av en tjeneste. Mange er kanskje fristet til å klikke seg kjapt igjennom, men det kan være lurt å lese vilkårene slik at man er sikker på at man vet hva man samtykker til.